UPORABNIKI O PROGRAMU:

"Zelo pregleden in razumljiv - super." Urška

"Daleč najbolj prijazen uporabnikom." Barbara

"Program Enostavno knjigovodstvo mi odgovarja ker je zelo enostaven za uporabo." Erika

"Vaše spletno računovodstvo je odlično. Zelo pregledno in enostavno." Tanja

"Hvala za hitro intervencijo kljub pozni uri :)" Anže

"Delo z vašim programom je zelo enostavno." Rupert

"Program mi je izredno všeč." Mojca

"Naj pohvalim Vaš program res je enostaven in dostopen." Urška

"Hvala še enkrat, program je čudovita zadeva in ga ob vsaki priložnosti priporočam." Vera


NOVICE IN OBVESTILA

03.04.2020

 Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) omogoča samozaposlenim, ki nimajo drugih zaposlenih in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje, odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo v aprilu, maju in juniju 2020.

 Do odloga bo zavezanec upravičen avtomatično, kar pomeni, da mu ne bo treba vlagati vloge. Neporavnane prispevke mora upravičenec poravnati najkasneje do 31. marca 2022.

Plačilo je možno v enkratnem znesku ali obročno, pri čemer v primeru plačila vseh prispevkov do 31. marca 2022 na zneske odloženih prispevkov ne tečejo zamudne obresti.

Do predlaganega ukrepa ne bo upravičen samozaposleni, če ima neporavnane obveznosti, ki so zapadle v plačilo do 28. februarja 2020, višje kot 50 evrov in jih ne bo poravnal do 6. aprila letos.

Da boste lahko izkoristili ukrepe interventnih zakonov, si čim prej uredite dostop do eDavkov (preko računalnika ali mobilne aplikacije).

Za koriščenje nekaterih ukrepov za samozaposlene (denimo za oprostitev plačila prispevkov in pridobitev temeljnega dohodka) bodo morali upravičenci oddati izjavo prek eDavkov.

Izjavo bo mogoče oddati od 14. aprila le preko eDavkov (preko spleta ali mobilnega telefona).


KONTAKTI


INFORMACIJE, NAROČILA, PODPORA:
GSM: 070 793 395


TEHNIČNA POMOČ:
GSM: 070 793 395


RAČUNOVODSTVO:
GSM: 040 611 022Kako dobiti povračilo v tujini plačanega DDV?

Vse več podjetij v tujini kupuje blago in storitve. In podjetja velikokrat pozabijo, da si lahko povrnejo davek iz tujine. Povračilo DDV se lahko zahteva iz vseh držav članic EU ter iz drugih držav, s katerimi je vzpostavljena vzajemnost.

Podjetja, ki so zavezanci za DDV lahko zahtevajo vračilo DDV plačanega v tujini za blago in storitve, ki jih je nabavila za opravljanje svoje poslovne dejavnosti in pri tem plačala DDV.

Katere stroške si podjetje lahko povrne:

Kako zahtevati povračilo DDV?
Upravičenci morajo oddati vlogo v spletni aplikaciji eDavki. Rok oddaje vlog je 30. september po poteku koledarskega leta, v katerem je bil DDV zaračunan in 30. junij tekočega leta za DDV plačan v preteklem letu za tretje države. Vloga za povračilo se mora nanašati na obdobje, ki ni krajše od 3 mesecev.

Računi, za katere želite vrnjen DDV morajo vsebovati sledeče podatke:

Minimalni znesek zahtevanega davka: 50 € oz. 400 €, če se vloga nanaša na obdobje krajše od enega leta.

Vlaganje zahtevka v sistem e-Davki
Slovenski davčni zavezanci zahtevke za vračilo DDV, ki so ga plačali v drugih državah članicah EU, vlagajo v sistem e-Davki, in sicer prek obrazca VATR-APP.

Kaj pričakovati po vložitvi zahtevka za vračilo DDV
Finančna uprava Republike Slovenije zahtevek iz sistema e-Davki posreduje pristojnemu davčnemu organu države članice EU, na katero se zahtevek navezuje. Ko tuji davčni organ sprejme vlogo v obravnavo, o tem tudi obvesti vlagatelja prek elektronskega sporočila. Po oddaji zahtevka lahko davčni zavezanci v roku štirih mesecev prek elektronske pošte pričakujejo odgovor pristojnega davčnega organa, in sicer:

Absolutni rok, v katerem mora pristojni davčni organ iz druge države članice EU odločiti o zahtevku za vračilo DDV (v primeru več pozivov za predložitev dodatnih informacij), je določen kot osem mesecev od prejema zahtevka.

Snežana Andrić (članek je objavljen z dovoljenjem avtorice)