UPORABNIKI O PROGRAMU:

"Daleč najbolj prijazen uporabnikom." Barbara

"Program Enostavno knjigovodstvo mi odgovarja ker je zelo enostaven za uporabo." Erika

"Hvala za hitro intervencijo kljub pozni uri :)" Anže

"Delo z vašim programom je zelo enostavno." Rupert

"Naj pohvalim Vaš program res je enostaven in dostopen." Urška

"Moram vas pohvaliti za odličen program vodenja enostavnega knjigovodstva." Maja

"Vaš program mi je zelo simpatičen." Aleksandra

"Se mi zdi fajn, da imaste računovodkinjo." Dimitrij

"Vaš program mi je zelo všeč ker je preprost, hkrati pa učinkovit." Ivanka


NOVICE IN OBVESTILA

10.09.2019

Opomnik: Samostojni podjetniki, do 20. v mesecu je treba plačati prispevke za socialno varnost.


KONTAKTI


INFORMACIJE, NAROČILA, PODPORA:
GSM: 070 793 395


TEHNIČNA POMOČ:
GSM: 070 793 395


RAČUNOVODSTVO:
GSM: 040 611 022Kako dobiti povračilo v tujini plačanega DDV?

Vse več podjetij v tujini kupuje blago in storitve. In podjetja velikokrat pozabijo, da si lahko povrnejo davek iz tujine. Povračilo DDV se lahko zahteva iz vseh držav članic EU ter iz drugih držav, s katerimi je vzpostavljena vzajemnost.

Podjetja, ki so zavezanci za DDV lahko zahtevajo vračilo DDV plačanega v tujini za blago in storitve, ki jih je nabavila za opravljanje svoje poslovne dejavnosti in pri tem plačala DDV.

Katere stroške si podjetje lahko povrne:

Kako zahtevati povračilo DDV?
Upravičenci morajo oddati vlogo v spletni aplikaciji eDavki. Rok oddaje vlog je 30. september po poteku koledarskega leta, v katerem je bil DDV zaračunan in 30. junij tekočega leta za DDV plačan v preteklem letu za tretje države. Vloga za povračilo se mora nanašati na obdobje, ki ni krajše od 3 mesecev.

Računi, za katere želite vrnjen DDV morajo vsebovati sledeče podatke:

Minimalni znesek zahtevanega davka: 50 € oz. 400 €, če se vloga nanaša na obdobje krajše od enega leta.

Vlaganje zahtevka v sistem e-Davki
Slovenski davčni zavezanci zahtevke za vračilo DDV, ki so ga plačali v drugih državah članicah EU, vlagajo v sistem e-Davki, in sicer prek obrazca VATR-APP.

Kaj pričakovati po vložitvi zahtevka za vračilo DDV
Finančna uprava Republike Slovenije zahtevek iz sistema e-Davki posreduje pristojnemu davčnemu organu države članice EU, na katero se zahtevek navezuje. Ko tuji davčni organ sprejme vlogo v obravnavo, o tem tudi obvesti vlagatelja prek elektronskega sporočila. Po oddaji zahtevka lahko davčni zavezanci v roku štirih mesecev prek elektronske pošte pričakujejo odgovor pristojnega davčnega organa, in sicer:

Absolutni rok, v katerem mora pristojni davčni organ iz druge države članice EU odločiti o zahtevku za vračilo DDV (v primeru več pozivov za predložitev dodatnih informacij), je določen kot osem mesecev od prejema zahtevka.

Snežana Andrić (članek je objavljen z dovoljenjem avtorice)